Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Statens barnehus – Kristiansand

Statens barnehus – Kristiansand

Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke om eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. Vårt område er Aust-Agder og Vest-Agder.

Barnehuset tilbyr

  • tilretteleggelse av tilrettelagte avhør, medisinsk undersøkelse og tannhelseundersøkelse i barnevennlige omgivelser
  • spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner
  • rådgiving og konsultasjon
  • koordinering av samrådsmøter mellom de involverte instanser
  • støtte og veiledning til barn og pårørende
  • korttidsterapi

 

Les mer om tilbudet til Statens barnehus – Kristiansand