Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Kirkens Bymisjon – Ung rettshjelp

Kirkens Bymisjon – Ung rettshjelp

Gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år i hele Agder!

Kontakt og informasjon:

Saker og spørsmål kan meldes inn på Ung rettshjelp, www.ungrettshjelp.no

  • man kan trygt sende inn vedlegg med sensitiv inforamsjon
  • ung rettshjelp kan følges på Instagram og Tik Tok under @ungrettshjelp
  • Ring gjerne for samtale: 94147076 eller
  • send e-post til ungrettshjelp.kristiansand@bymisjon.no

Om Ung rettshjelp
Rettshjelpstilbudet kan enklest beskrives litt som et gratis, lavterskel advokatkontor – hvor barn og unge kan få bistand med de juridiske utfordringene de har.

De jobber også for å forebygge fremtidige problemer, ved å gjøre barn og unge kjent med egne rettigheter – slik at de blir bedre rustet til å reagere på urett som gjøres overfor dem.

Trenger du hjelp med å finne ut av rettighetene dine, eller kreve noe du har rett på? De er her for å hjelpe deg.

Barn og ungdom har mange rettigheter, men det er ikke alltid lett å bli tatt på alvor av de voksne. Trenger du hjelp med å finne ut av rettighetene dine, eller kreve noe du har rett på? Da kan du ta kontakt med de, så finner dere sammen ut om de kan hjelpe deg. Hvis de ikke kan hjelpe deg kjenner de til mange andre som kan hjelpe.

Hva er Ung rettshjelp?
Det er et tiltak under Gatejuristen.  De gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år i Agder.

De bistår med veiledning og representasjon på de fleste rettsområder, og kan representere klienter feks i Forliksrådet og i Husleietvistutvalget, men går ikke i retten. Det er likevel mange juridiske utfordringer som kan løses før saken havner i retten

Mål: 

  • å behandle saker på lavest mulig konfliktnivå
  • å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.