Kvås bofellesskap

Kvås bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 15 til 20 år.

Ungdommer som er bosatt ved bofellesskapet har fått et vedtak om opphold (beskyttelse), og er bosatt i kommunen.

Les mer om Kvås bofellesskap

  • vakttelefon
  • kontaktinformasjon
  • hva, hvem, hvor
  • metode og samarbeid

Bofellesskapet er del av tjenestetilbudet til virksomheten Forebygging og livsmestring.