Habilitering

Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede tilstander.

Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede tilstander.

Kjennetegn ved målgruppen er at de ikke følger et forventet utviklingsforløp, og at det er behov for gjentagende prosesser gjennom hele eller store deler av livsløpet.

Ordet «habilitering» kan også leses som «ny-læring». Habilitering er koordinerte, sammenhengende og målrettede prosesser for å nå brukers mål.

Habilitering har ansvar for å tilby tjenester innenfor områdene:

  • Avlastning
  • Helsetjenester i eget hjem, herunder praktisk bistand og opplæring
  • Aktivitetstilbud, herunder dagsenter

Virksomhet for habilitering har døgnbemannet drift.

 

Virksomhetsleder: Marie Seland

Telefon: : 97959588

Adresse: Bergsakerveien 9