Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Forebygging og livsmestring

Forebygging og livsmestring

Virksomheten har hovedfokus på forebygging og tidlig innsats.

Det meste av tjenestene er lavterskeltilbud, som betyr at den enkelte selv kan ta direkte kontakt.

Virksomheten har høy faglig kompetanse.

Mer informasjon: Forebygging og livsmestring

  • se oversikten over de ulike tilbudene
  • kontaktinformasjoner