Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Helsetjenester og Barnekoordinator.

Helsetjenester og Barnekoordinator.

Servicesenter Helse og velferd – Lyngdal kommune

Virksomheten Servicesenter helse og velferd har ansvar for flere og store fagområder. Virksomheten skal være «en dør inn» til helse og velferd i hele kommunen, og består av to avdelinger. Det er «Forvaltning og bolig» og «Helse og rehabilitering».

Her finnes lenker til “dine rettigheter” og skjema dersom det skal:

  • søkes tjenester
  • klages på enkeltvedtak
  • klages på kommunal tjeneste

Barnekoordinator:

Barnekoordinatortillingen er plassert i Servicesenter Helse og Velferd.

  • Barnekoordinator: Torunn Damman Nordby, tlf 91 66 38 87
  • Rollen gis også til ansatte i Team barn som har gått “barnekoordinatorskolen”

 

Les mer om Barnekoordinator i Helsedirektoratets veileder “Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier”, kapittel 5.

  • 5.1: rett til barnekoordinator
  • 5.2: kommunen skal tilby barnekoordinator
  • 5.3: barnekoordinators oppgaver
  • 5.4: barnekoordinator har tilstrekkelig kompetanse og rammer for å kunne ivareta sinn ansvar