Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Helsetjenester og Barnekoordinator.

Helsetjenester og Barnekoordinator.

Tjenestekontoret har ansvar for vurdering og tildeling av tjenester til kommunens innbyggere. Kontoret skal være “en dør inn” til helse og velferd i hele kommunen.

Tjenestekontoret  – Lyngdal kommune

Det er flere funksjoner som er lagt til dette kontoret, da blant annet koordinerende enhet for Habilitering og rehabilitering (KE) og systemansvaret for koordinator, banrekoordinator og individuell plan.

Her finnes lenker til “dine rettigheter” og skjema dersom det skal:

  • søkes tjenester
  • klages på enkeltvedtak
  • klages på kommunal tjeneste

Barnekoordinator:

Systemansvaret for barnekoordinator er plasser ved KE og barnekoordinatorene er hovedsklig plassert i habiliteringstjenesten v/ Team Barn Avlastning, men det er også oppnevnt barnekoordinatorer fra andre avdelinger og virksomheter i kommunen.

Kontaktinformasjon systemansvarlig: Torunn Damman Nordby, tlf 91 66 38 87

 

Les mer om Barnekoordinator i Helsedirektoratets veileder “Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier”, kapittel 5.

  • 5.1: rett til barnekoordinator
  • 5.2: kommunen skal tilby barnekoordinator
  • 5.3: barnekoordinators oppgaver
  • 5.4: barnekoordinator har tilstrekkelig kompetanse og rammer for å kunne ivareta sinn ansvar