Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Legetjenesten i Lyngdal

Legetjenesten i Lyngdal

Fastlege og Legetjenesten er organisert under virksomheten Servicesenter Helse og velferd. Legetjenesten finner du på Konsmo i nord og Lyngdal i sør

Konsmo legesenter: 38 28 15 00

Lyngdal legesenter: 38 34 04 40

Legevakt: 116 117