Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Legetjenesten i Lyngdal kommune

Legetjenesten i Lyngdal kommune

Legetjenesten er lokalisert på Konsmo i nord og Lyngdal i sør

Legetjenesten er organisert under virksomheten Forebygging og Livsmestring.

Konsmo legesenter: 38 28 15 00

Lyngdal legesenter: 38 34 04 40

Legevakt: 116 117