Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Undringsnotat

Dette skjemaet kan benyttes i undringsfasen (nivå 0) i handlingsveilederen.

Ved observasjon av barnet er det viktig at oppmerksomheten skal rettes mot konkrete observasjoner, og ikke være fortolkninger av hva adferden kan være et uttrykk for. Husk at barn/unge og foreldre skal involveres i en uro/undringsfase.

Hva er det man faktisk ser, hører, observerer?

Bruk gjerne «Signaler på mistrivsel – barn og unges» og «bekymringsskalaene» som hjelp når du arbeider med undringsnotatet. Notatet er ment som en hjelp/mal. Fyll kun ut det som er naturlig i forhold til saken.

Hva er du bekymret for (kryss av):

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.