Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Klasseledelse og voksenrollen

Forberedelse før møtet

 • Har du som lærer mulighet til å få øyekontakt med alle elevene når du underviser i plenum eller gir beskjeder?
 • Kommer du deg raskt og smidig fram til eleven for å gi ros, hjelp eller korrigering?
 • Kan eleven bevege seg rundt i klasserommet for å gjøre ærend uten at det oppstår store forstyrrelser eller trafikk kork?
 • Finnes der forstyrrende elementer i klasserommet?
 • Fungerer klassereglene?
 • Er der andre voksne i klasserommet som kan hjelpe?

Lærer

 • Har du som lærer mulighet til å få øyekontakt med alle elevene når du underviser i plenum eller gir beskjeder?
 • Kommer du deg raskt og smidig fram til eleven for å gi ros, hjelp eller korrigering?
 • Kan eleven bevege seg rundt i klasserommet for å gjøre ærend uten at det oppstår store forstyrrelser eller trafikk kork?
 • Finnes der forstyrrende elementer i klasserommet?
 • Fungerer klassereglene?
 • Er der andre voksne i klasserommet som kan hjelpe?

Elev

 • Har du som lærer mulighet til å få øyekontakt med alle elevene når du underviser i plenum eller gir beskjeder?
 • Kommer du deg raskt og smidig fram til eleven for å gi ros, hjelp eller korrigering?
 • Kan eleven bevege seg rundt i klasserommet for å gjøre ærend uten at det oppstår store forstyrrelser eller trafikk kork?
 • Finnes der forstyrrende elementer i klasserommet?
 • Fungerer klassereglene?
 • Er der andre voksne i klasserommet som kan hjelpe?
Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.