Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Stafettholder rollebeskrivelse

Er den som til enhver tid har koordineringsansvar for å følge opp barnet, ungdommen og den gravide.
Hensikten er å sikre at barn, unge, deres foresatte og gravide vet hvem de skal kontakte når de følges opp av en eller flere tjenester. Fagpersonen som er stafettholder har ansvar for å sikre overblikk og sammenheng i oppfølging av det enkelte barn og familien. Både barn og voksne opplever seg ivaretatt.

Hva gjør en stafettholder?

 • Inviterer inn til koordinerings og evalueringsmøter
 • Står for dagsorden og møteledelse
 • Skriver referat, følger med og sikrer at tidsfrister overholdes og tiltak evalueres
 • Inviterer inn andre tjenester etter behov og koordinerer det tverrfaglige arbeidet
 • Involverer barn/unge og foreldre i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak
 • Sikrer at en voksen snakker med barnet/ ungdommen mellom møtene og fanger opp hvordan det går med vedkommende
 • Holder kontakten med familien og tjenestene som er involvert i nettverket rundt den som har en stafettholder

Hvem er stafettholder?

På nivå 1-2: Det er ønskelig og naturlig at stafettholderen er nær barnet i hverdagen. På skolen skal det som hovedregel være kontaktlærer og i barnehagen er det pedagogen. Helsesykepleier kan også være et naturlig valg i enkelte tilfeller, dersom hun er nær barnet/ ungdommen. Å være stafettholder er en del av jobben for pedagoger i barnehage og kontaktlærere i skolen.

På nivå 3: Stafettholderen omtales som koordinator, se koordinator-beskrivelse i verktøykassen. Fagpersonen kan både være koordinator etter a) helselovgivningen eller b) fordi det er omfattende koordineringsarbeid rundt barnet/ ungdommen.

Når oppfølgingen av barnet/ ungdommen/ familien/ den gravide går over til et nytt nivå i BTI-modellen, skal det i samråd med den det gjelder, avklares hvem som skal holde i stafettpinnen videre.

Dette må tas med i vurderingen:

 • Barnets/ ungdommens/ familiens/ den gravides ønsker
 • Tiltakenes omfang og karakter
 • Forventet koordineringsbehov og deltakerens stillingstype
 • Er det andre hjelpeinstanser, men kun én helsetjeneste involvert, har man ikke rett på koordinator, men det vil vurderes i BTI-teamet hvem som koordinerer videre og er Stafettholder (omtalt som koordinator på Nivå 3).

For de innbyggerne som har ønske og rett om individuell plan, kontaktes Servicesenter Helse og Velferd (forvaltning) Tlf . 95 41 71 71

Stafettholderrollen

Rollen eies helt frem til stafettpinnen leveres og aksepteres av en valgt samarbeidende aktør internt i enheten eller avdelingen, eller eksternt.
Det er kun koordineringsansvaret som overleveres. Innsatsen og arbeidet i de tjenestene som har ansvar for det enkelte tiltak fortsetter.

http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/Hva-er-BTI/Hva-er-BTI/

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.