Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Medvirkning av barn og unge

Veileder Barn og unges medvirkning

Grunnlovens § 104: Barns rett til å bli hørt og deres mening skal tillegges vekt, i overenstemmelse med deres alder og modenhet.  Vi har dermed plikt til å lytte til barn og vektlegge det barn formidler når beslutninger som berører den skal fattes.

Hvorfor:

 • Ivaretar barnets menneskeverd; rett til å bli behandlet med respekt og deres erfaringsgrunnlag, perspektiver og meninger tillegges vekt.
 • Bedre grunnlag for vedtak, tjenesteutvikling og politikkutforming; bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget og bedre vedtak for den enkelte, bedre og mer treffsikre tjenester
 • Styrker tilgang til andre rettigheter; ansvarliggjøring av politikere, beslutningstakere, rettssystemet, tjenesteytere for å ivareta barns individuelle og kollektive rettigheter
 • Fremmer myndiggjøring og demokratisk inkludering; Fremmer tro på egne evner til å gjøre en forskjell og finne løsninger i fellesskap med andre. Å få gi uttrykk for egne perspektiver, meninger bidrar til innflytelse over samfunnsutviklingen

Medvirkningsprosesser skal være:

 • åpne og informative
 • frivillige
 • basert på respekt
 • relevante
 • barnevennlige
 • støttet av opplæring
 • sikre og sensitive med hensyn til risiko
 • etterrettelige

 

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.