RBUP – kunnskapsressurser

RBUP deler Kunnskapsressurser til hjelp i ditt arbeid med barn og unge;

  • digitale oppslagsverk
  • videoressurser
  • sjekklister
  • tips
  • nyttig materiale

RBUP:

“Vår oppgave er å øke kompetansen og kvaliteten i tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse. Vi er en tjeneste for tjenestene, det vil si at vi bistår offentlige tjenester med forskningsbasert kunnskap, rådgivning og opplæring. Vi driver ikke individuell behandling.” (www.rbup.no/om)