BUA – Lyngdal

BUA står for Barn Unge Aktivitet. BUA Lyngdal er på plass, med masse flott fritidsutstyr du og andre kan låne, helt gratis! Åpningstider er (normalt) tirsdag og torsdag kl.10 – 17.

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv.

Det er gratis å låne, og man kan låne opptil 1 uke om gangen.

BUA Lyngdal drives av Lyngdal Frivilligsentral, og du finner dei rådhusets underetasje (inngang ved nedkjørsel P-garasje).

Mer om BUA Lyngdal på deres hjemmeside for oppdatert informasjon om kontaktinfo, lokaler, åpningstider og utlån