Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre og barn Krisesenter i samarbeid med Kristiansand

Krisesenter i samarbeid med Kristiansand

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter har tilbud til kvinner og menn og deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller trusler om vold, fra mennesker i nær relasjon.

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter har tilbud til kvinner og menn og deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller trusler om vold, fra mennesker i nær relasjon.

Volden kan være både fysisk og psykisk. Dette omfatter også seksuell vold, overgrep og voldtekt.

Volden og truslene kan være mellom nåværende og tidligere partnere eller kjærester, eller mellom andre familiemedlemmer som søsken, foreldre og barn.

Kristiansand kommune – Krisesenter