Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre og barn Pårørendekontakt – Helse og Velferd

Pårørendekontakt – Helse og Velferd

Virksomheten skal være «en dør inn» til helse og velferd i hele kommunen

Virksomheten Servicesenter helse og velferd har ansvar for flere og store fagområder. Virksomheten skal være «en dør inn» til helse og velferd i hele kommunen, og består av to avdelinger. Det er «Forvaltning og bolig» og «Helse og rehabilitering».

 

Avdelingsleder: Trine Hompland, tlf: 97 99 96 13

Servicesenter helse og velferd, Avdeling Forvaltning og bolig