Trygg oppvekst og god folkehelse

Tiltak og tjenester

Kommunene har ulike velferdstjenester som har ansvar for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som helsestasjonstjeneste, jordmortjeneste, skolegang, barnehage, sosialhjelp, pedagogisk psykologisk tjeneste osv.

De kommunale tjenestene kan iverksette ulike forebyggende tiltak, både mer generelle for alle innbyggerne, som livsstils eller kostholdstiltak, mer selektive ved at man velger noen tiltak for utvalgte grupper i risiko, og til sist mer indikative tiltak som er spesifikt rettet mot noen få som har betydelig forhøyet risiko.