Relasjoner

  • Hvordan bygger du konkret relasjoner?
  • Hvordan jobber du bevisst med å skape et positivt klima i møte med mennesker på din jobb?