Verktøykasse

Verktøykassen

I verktøykassen finner du ulike rutiner og verktøy til støtte i vårt arbeid. De skal bidra til en felles standard for vårt arbeid intern og på tvers av tjenester. Flere av disse verktøyene er lenket i de ulike nivåene i Handlingsveilederen.

Mange av verktøyene er utviklet i samarbeid mellom de 6 kommunene Sirdal, Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Farsund og Kvinesdal. I tillegg har vi i utviklet egne verktøy og rutiner for Farsund.