Handlingsveilederen

Et arbeidsverktøy for fagfolk og foresatte

BTI-modellen er en veileder for hvordan ansatte skal gå frem i arbeidet med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for. I sin enkleste form består modellen av fire hovedprosesser. De fire prosessene beskriver videre alle aspekter rundt arbeidet med å identifisere barn som gir oss en undring/bekymring, og iverksetting av tiltak på ulike nivåer i kommunen. I sin mest komplekse form, vil modellen bestå av flere handlingsveiledere, som inneholder konkrete beskrivelser av fremgangsmåter, rutiner og verktøy.

 

Til veileder
Nivå 0
Identifisere barn som bekymrer
Til veileder
Nivå 1
Tjenesteinternt tiltaksarbeid
Til veileder
Nivå 2
Enkelt tverretatlig samarbeid med to involverte tjenester
Til veileder
Nivå 3
Komplekst samarbeid med flere involverte tjenester
Til veileder