Tjenesteoversikt

A-E

ABUP

Avdeling for barn og unges psykiske helse.

Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Etteradopsjon

Etteradopsjon skal gi råd og veiledning til adopterte fra utlandet og deres adoptivfamilie (Tilknytning, skolestart, ungdomstid og identitet osv.).

F-J

Familiesenteret

Et lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid for barn, unge og deres familie.

Familievernkontoret

Det kan være utfordrende å få familielivet til å fungere enten som familie eller som par.

Fysioterapi

Barn og unge under 16 år som har ulike utfordringer med bevegelse og motorikk kan få hjelp.

HABU

Habilitering for barn og unge.

Helsestasjon for barn 0 – 5 år

Helsestasjonen tilbyr helseundersøkelser til barn 0-5 år, helseopplysning og veiledning til foreldre.

K-O
P-T
U-Å