Tjenesteoversikt

A-E

ABUP

Avdeling for barn og unges psykiske helse.

Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnevernet

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig.

Blå kors – barnas stasjon

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss.

BUA

BUA Farsund låner ut utstyr til sport og friluftsliv året rundt.

Det finnes hjelp

Tjenestene i Det finnes hjelp er for personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Etteradopsjon

Er du adoptert eller har du adoptert et barn? 

F-J

Familiesenteret

Et lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid for barn, unge og deres familie.

K-O
P-T
U-Å