Tjenesteoversikt

A-E

ABUP

Avdeling for barn og unges psykiske helse.

Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Blå kors – barnas stasjon

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss.

Det finnes hjelp

Tjenestene i Det finnes hjelp er for personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Etteradopsjon

Etteradopsjon skal gi råd og veiledning til adopterte fra utlandet og deres adoptivfamilie (Tilknytning, skolestart, ungdomstid og identitet osv.).

F-J

Familiesenteret

Et lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid for barn, unge og deres familie.

Familievernkontoret

Det kan være utfordrende å få familielivet til å fungere enten som familie eller som par.

Foreldresupport

Foreldresupport er en gratis og anonym telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

K-O
P-T
U-Å