Farsund kommune Tjenesteoversikt Stine Sofie senteret

Stine Sofie senteret

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge.

Målet er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og får ny kunnskap. Mestring og gode opplevelser sammen med andre skal danne grunnlag for å styrke deres egne ressurser. Oppholdet er gratis og gjelder uansett hvor man bor i landet.

Les mer på nettsiden til Stine Sofie senteret.