Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samhandling skjer når aktuelle tjenester arbeider sammen om å gi best mulig samordnet hjelp, slik at denne blir helhetlig og sammenhengende.  Når vi samhandler har deltakerne en gjensidig forpliktelse i oppgaveløsningen.  Når vi møtes for å samhandle, er formålet at vi sammen skal løse familiens hjelpebehov i sammen med de det gjelder, felles mål for den eller de det gjelder. 

I Lister har vi samhandlingsarenaer på tre nivåer; 

  1. Regionalt samhandler vi om kompetanseheving og tjenesteutvikling for å sikre treffsikre tiltak til det beste for barn, unge og deres foresatte. 
  1. Kommunalt systemnivå handler om samhandling for å forbedre, evaluere og finne bedre måter å hjelpe barn og familier på. 
  1. Kommunalt individnivå handler om samhandling med barn, unge og deres foresatte for å gi dem riktig hjelp når de trenger det.   

En samhandlingsarena vil være det fysiske stedet hvor deltakerne møtes for å finne gode løsninger til det beste for den enkelte.   

Her vil du kunne lese om Farsund kommune sine samhandlingsarenaer, både på systemnivå og individnivå.