Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Pedagogisk team

Formål med Pedagogisk team:

Pedagogisk team er barnehagen og skolens forum for å sikre et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø- Teamet skal arbeide både med forebyggende tiltak på system og individnivå, samt drøfte og få veiledning i individsaker. Dette evalueres med utgangspunkt i igangsatte saker.

Pedagogisk team barnehage

Pedagogisk team skole