Samhandlingsarenaer

BUTT- Barne- og unges tverrfaglige team

Målgruppe: Barn og unge 0-18 år, med deres foresatte

Formål med BUTT:

  • BUTT skal være et lett tilgjengelig tverrfaglig team for tidlig veiledning i sammensatte saker
  • Barn, unge og foreldre, samt skoler og barnehager skal ha kontinuerlig tilgang på tidlig veiledning fra hjelpeinstanser i vanskelige saker/bekymringssaker
  • BUTT skal bidra til å sikre brukerens medvirkning i utformingen av hjelpetilbudet (hva er viktig for deg-tekning)
  • BUTT skal bidra til å styrke samhandlingen mellom A-BUP, førstelinjetjenesten, skoler og barnehager
  • Gjennom arbeidet i BUTT, skal kompetansen knyttet til tverrfaglig innstas i kommunen utvikles.

Les mer: BUTT – rutine

Oversikt over møter våren 2023

Det er planlagt BUTT: 9. februar, 9.mars, 10. april, 11. mai og 12.juni.

Frist for innmelding av saker er torsdag i uken før BUTT møte.

Last ned: Innmelding BUTT