Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

BUTT- Barne- og unges tverrfaglige team

Målgruppe: Barn og unge 0-18 år, med deres foresatte

Formål med BUTT:

  • BUTT skal være et lett tilgjengelig tverrfaglig team for tidlig veiledning i sammensatte saker
  • Barn, unge og foreldre, samt skoler og barnehager skal ha kontinuerlig tilgang på tidlig veiledning fra hjelpeinstanser i vanskelige saker/bekymringssaker
  • BUTT skal bidra til å sikre brukerens medvirkning i utformingen av hjelpetilbudet (hva er viktig for deg-tekning)
  • BUTT skal bidra til å styrke samhandlingen mellom A-BUP, førstelinjetjenesten, skoler og barnehager
  • Gjennom arbeidet i BUTT, skal kompetansen knyttet til tverrfaglig innstas i kommunen utvikles.

Les mer: BUTT – rutine

Oversikt over møter høsten 2024

12. september, 10. oktober, 14. november og 12. desember  (Kl. 9-12)

 

Frist for innmelding av saker er torsdag i uken før BUTT møte.

Innmelding sendes til koordinator, Vibeke Syvertsen visy@farsund.kommune.no (Psykisk helseteam/ familiekonsulent)

Last ned: Innmelding BUTT

Innmeldingen kan også fylles inn digitalt. Se verktøykassen.