Støttekontakt

Støttekontaktens viktigste oppgave skal være å hjelpe mennesker til en meningsfull fritid og sosialt samvær med andre.

Støttekontakt er et tilbud til de som har lite sosialt nettverk, som har behov for å bli mer trygg på deg selv i ulike sosiale situasjoner, og som har behov for bistand til å mestre hverdagen og tilegne deg nye sosiale ferdigheter.

Les mer om tilbudet på Farsund kommune sine sider.