NAV

NAV bidrar til sosial og økonomisk trygghet, og fremmer overgang til arbeid og aktivitet.

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Les mer om NAV kan hjelpe til med på deres nettside.

Her er finner du kontaktinformasjon til NAV Lister.