Etteradopsjon

Etteradopsjon skal gi råd og veiledning til adopterte fra utlandet og deres adoptivfamilie (Tilknytning, skolestart, ungdomstid og identitet osv.).

Etteradopsjon skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt.

Tjenesten veileder også voksne adopterte i hvordan man kan gå frem for å finne mer informasjon om sin egen bakgrunn. Dette kan da være både det praktiske, men også fungere som en samtalepartner rundt den emosjonelle i en sånn prosess.  Kontakt via telefon, mail og via anonym chat på hjemmesiden.

Les mer om denne tjenesten på deres nettside.