Familiesenteret

Et lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid for barn, unge og deres familie.

Familiesenteret er for:

  • Barn og ungdom bosatt i Farsund kommune
  • Barn, ungdom og familier som ønsker mer oppfølging enn det som gis på helsestasjon og i skolehelsetjeneste
  • Foreldre som trenger støtte og veiledning i foreldrerollen
  • Familier som ønsker noen å snakke med

Les mer om denne tjenesten på Farsund kommune sine sider.