Ergoterapeut

Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Hva kan ergoterapeuten hjelpe deg med?

  • Kartlegger funksjonsnivå
  • Vurderer hjelpemiddelbehov
  • Søker om, justerer og tilpasser hjelpemidler til hvert enkelt individ
  • Gir opplæring og oppfølging av hjelpemidler, også aktuell velferdsteknologi
  • Trener på dagligdagse aktiviteter
  • Tilrettelegger hjem, gir rådgivning ved endringer av bolig og/eller boligplanlegging
  • Tilpasser aktiviteter og arbeidsvaner
  • Bistår og veileder tilrettelegging i barnehage, skole eller arbeidsplass
  • Veileder, informerer og underviser

“Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig.”

Les mer om denne tjenesten på  Farsund kommune sine sider.