BUA

BUA Farsund låner ut utstyr til sport og friluftsliv året rundt.

De tre bokstavene i navnet står for BARN, UNGDOM, AKTIVITET – et ideal vi forsøker å leve opp til hver eneste dag. Det er både billigere, mer rettferdig og mer miljøvennlig når flere kan bruke det samme utstyret, i stedet for at alle må eie «alt».

Her finner du en oversikt over alt utstyret som de har.

Kontaktinformasjon finner du på kommunens nettside.