Farsund kommune Tjenesteoversikt Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid.

En god oppvekst handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.

Alle kan ta kontakt med ombudet. Uansett om henvendelsen gjelder deg selv, ditt barn, din elev eller en du kjenner, vil vi gjerne at du tar kontakt. Ombudet tar imot alle slags henvendelser som gjelder barn og unge. De kommer også gjerne på besøk til barnehager, skoler, fritidsklubber etc. og snakker med både voksne og barn.

Les mer om denne tjenesten under Agder kommunes sider.

Kontaktinformasjon:  Telefon 48 25 03 30.