Barnevernet

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig.

Barnevernet kan være en støttespiller for barn og familier som trenger hjelp. Barnevernet snakker alltid med barnet det gjelder, da deres opplevelser og perspektiv tydelig skal komme frem. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Lister barnevern består av kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal og Hægebostad.

Her kan du lese mer om Lister Barnevern

‍Kontaktinformasjon til Liser barnevern finner du også på Farsund kommune sine sider.

Bufdir finner du informasjonsfilmen på flere språk. Her ligger også et Informasjonsskriv om når barnevernet tar kontakt oversatt til flere språk.