Kulturkontoret

Enheten har som mål at alle barn og unge i Farsund skal få tilgang til kunst, kultur og fritidsaktiviteter av høy kvalitet.

Farsund kommune sin nettside, får du oversikt over de viktigste kultur— og fritidstilbudene kulturenheten har for barn og unge i Farsund kommune.