Farsund kommune Tjenesteoversikt PPT- Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT- Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særlige behov.

Barnets eller elevens utfordringer kan være knyttet til faglige og/eller sosiale vansker.

Les mer om tjenesten under ressurssiden til Listersamarbeidet.