Farsund kommune Tjenesteoversikt PPT- Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT- Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særlige behov.

PPT er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Mer informasjon kan du finne på Lister PPT sine nettsider

www.listerppt.no 

Farsund kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om Lister PPT.