Farsund kommune Tjenesteoversikt Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Kristiansand

Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke om eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. Vårt område er Aust-Agder og Vest-Agder.

Barnehuset tilbyr

  • tilretteleggelse av tilrettelagte avhør, medisinsk undersøkelse og tannhelseundersøkelse i barnevennlige omgivelser
  • spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner
  • rådgiving og konsultasjon
  • koordinering av samrådsmøter mellom de involverte instanser
  • støtte og veiledning til barn og pårørende
  • korttidsterapi

Les mer om tilbudet på nettsiden til Statens barnehus