Verktøykasse

BTI|Farsund

Hvordan lage en konkret bekymring

  1. Ta utgangspunkt i all dokumentasjon som foreligger (f.eks undringsnotat, undringssamtale barn/unge/foreldre og evt. annen informasjon relatert til saken)
  2. Definering av bekymring bør alltid gjøres i samarbeid med annen kollega.
  3. Bekymringen skal være konkret. Hva er du/dere bekymret for?

Forslag til hjelp for å strukturere bekymringen innen enkelte områder:

Hva er du oppmerksom på/bekymret for (kryss av):

BEKYMRING

Er du usikker, ta kontakt med en kollega, leder eller tjenestene

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.