Verktøykasse

BTI|Farsund

Samtykke til å utveksle informasjon

tar kontakt med de instanser jeg har gitt tillatelse til, for at mitt barn kan få nødvendig oppfølging i forbindelse med:

Jeg tillater at følgende informasjon kan gis:

Sett kryss ved hvilke instanser som kan kontaktes:

eller jeg trekker samtykke tilbake.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.