Farsund kommune Tiltaksoversikt Abups behandlinger og tiltak

Abups behandlinger og tiltak

Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelser, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer.

Oversikt over de ulike behandlingene

Henvisning til ABUP skjer via fastlegen eller barnevern.