Farsund kommune Tiltaksoversikt ABUP “Drop in”

ABUP “Drop in”

I forkant av BUTT (Barn og unges tverrfaglige team)  har ABUP «Drop-in»  tilbud fra kl. 08:00- 09:00 på møterommet i 2.etg. Amfi

Her er det mulighet for veiledning/samtale med ABUP.

Drop in med ABUP er for foreldre/barn der de kan ta opp sin sak med ABUP.

Dette blir da på generelt grunnlag da barnet ikke er pasient ved ABUP.

Det er ønskelig fra ABUP’s side at det deltar representant fra kommunen sammen med foreldre/barn på drop-in.

Det er foreldre/barn som bestemmer hvem de evt. vil ha med seg til denne timen – om det er helsesykepleier, terapeut, skole eller andre fra kommunen.

Datoene for høsten 2024: 11.1, 8.2, 14.3, 11.4,  2.5 og 13.6