Farsund kommune Tiltaksoversikt ABUP “Drop in”

ABUP “Drop in”

I forkant av BUTT (Barn og unges tverrfaglige team)  har ABUP «Drop-in»  tilbud fra kl. 08:00- 09:00 på møterommet i 2.etg. Amfi

Her er det mulighet for veiledning/samtale med ABUP.

Det er ønskelig at foresatte/ungdom kommer sammen med terapeut, kontaktperson/lege fra kommunene.

Datoene for høsten 2023: 14.09, 12.10, 09.11 og 14.12