Farsund kommune Tiltaksoversikt ABUP “Drop in”

ABUP “Drop in”

I forkant av BUTT (Barn og unges tverrfaglige team)  har ABUP «Drop-in»  tilbud fra kl. 08:00- 09:00 på møterommet i 2.etg. Amfi

Her er det mulighet for veiledning/samtale med ABUP.

Det er ønskelig at foresatte/ungdom kommer sammen med terapaut, kontaktperson/lege fra kommunene.

Datoer for våren 2023 er: 9. februar, 10. mars, 11.april, 12. mai og 13.juni