Barnekoordinator

Fra 1. august 2022 fikk kommunene en lovfestet plikt til å tilby barnekoordinator til familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

 

Rett til barnekoordinator:
I Farsund kommune er det Enhet for forebygging og koordinering som har det overordnede ansvaret for oppnevning, opplæring og veiledning av barnekoordinatorer. 

Veilederen fra Helsedirektoratet kom 15. september 2022 og er førende for denne funksjonen i kommunen.

For personer med store og sammensatte behov, og behov for langvarige og koordinerte tjenester, gjelder ofte

  •  komplekse og vanskelige utfordringer som går på tvers av ulike ansvarsområder
  • fragmenterte tjenester gjør det vanskelig å ivareta helheten
  • behov for at tjenestene samordnes og samarbeider

Les mer om Barnekoordinator på Farsund kommune.