DU-kurs

Mestringskurs for ungdom med depresjon.

DU er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og et tiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos unge.

Ansvarlig for tiltaket: Psykisk helse.