Farsund kommune Tiltaksoversikt Forebyggende barnevern

Forebyggende barnevern

Forebyggende barnevern er barneverntjenestens bidrag til at barn og foreldre i Lister skal få rett hjelp, til rett tid fra rett tjeneste.

  • I kontakt med foresatte og/eller våre samarbeidspartnere drøfter vi utfordringer og er en los til kommunens hjelpetjenester.
  • Alle barnehager, skoler og helsestasjoner i Lister har en fast kontaktperson fra forebyggende barnevern. Vi har faste møtepunkter på de ulike enhetene. Forebyggende barnevern er representert som kontaktperson i kommunenes tverretatlige samarbeidsfora.
  • Vi er tilgjengelig og lett å komme i kontakt med. Ta kontakt med din barnehage, skole, helsestasjon eller direkte med oss.

 

Kontaktinformasjon: Lill Reidun Larsen Grindland  tlf. 91 81 97 38

Lrla@farsund.kommune.no