Farsund kommune Tiltaksoversikt Foreldreforbedrende kurs

Foreldreforbedrende kurs

Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.

Kurset arrangeres av Helsesykepleier og Jordmor. Tema som blir tatt opp er fødsel, amming og foreldrerollen. Kurset er et gruppetilbud og gir mulighet for å bygge nettverk med andre i samme situasjon.

Les mer på Farsund kommunes nettside.