Fritidsklubber

Farsund kommune har to fritidsklubber: Ekko i Farsund sentrum og Shadow på Vanse.

Ekko fritidsklubb ligger i aktivitetshuset Ekko, der også kulturskolen og kinoen holder til. Shadow ligger i underetasjen til Lista ungdomsskole.

I tillegg inngår Flipside skatehall i Lista fly- og næringspark som en del av ungdomsarbeidet.

Les mer på Farsund kommune sin nettside.