Hjertesonen

Rundt Farsund barneskole og Vanse barneskole.

Hjertesonen tiltak for å få mindre trafikk i skolens nærområde ved skoledagens oppstart og skoledagens slutt. Tiltaket har også et folkehelseperspektiv, der man tenker at det er sunt for barna å spasere litt og samtidig få mulighet til å snakke sammen.

Lese mer på nettsiden til Farsund barneskole og Vanse barneskole.