Farsund kommune Tiltaksoversikt Kartlegging og utredning PPT

Kartlegging og utredning PPT

PPT kan bidra med ulike kartlegginger eller tester, for å bedre fange opp barnets styrker og vansker – og videre behov for tilrettelegging.

PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen, og PPT Fylket har ansvar for elever på videregående skole.

Les mer på nettsidene til Listersamarbeidet og  Agder-Fylkes kommune.