Kjernegrupper

Avhjelpende tiltak knyttet til skolevegring, mobbing, nasking, rus, utagerende og forstyrrende atferd, skoleskulk, kriminalitet, vansker for å godta grensesetting og lignende.

Individrettet tiltak rettet mot elever i ungdoms- og videregående skole i risikosonen (unntaksvis i barneskolen) med ulike konkret utfordring.

Målet er rask, konkret og samkjørt oppfølging

  • stoppe negativ utvikling
  • fokusere på ressurser hos og rundt ungdommen

Det er kjernegrupper på begge ungdomsskolene og på Eilert Sundt vgs.

Les mer om tiltaket på Farsund kommunes sider.

For hjelp kontakter man ungdommens skole enten ved kontaktlærer eller sosiallærer.

Ansvar for tiltaket: SLT-koordinator