Kvinnegruppa

Lukket gruppe for kvinner som lever eller har levd med vold i parforholdet.

Gruppemøter på familievernkontorets lokaler i Kristiansand. Ta kontakt for tidspunkter.

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder, avd. Kristiansand