Lister jobbskole

Et tiltak for ungdom i aldersgruppen 16-25 år, som har sluttet på videregående opplæring og er registrert hos Nav, og ikke har noe å gjøre.

På jobbskolen kan en ta de fagene en mangler på videregående, få veiledning av NAV eller opplæringstjenesten, spise lunsj, gå på livsmestringskurs, jobbe frivillig, delta på ulike kreative kurs eller delta på ulike sosiale aktiviteter. Hva en gjør på jobbskolen avhenger av hva den enkelte har som mål med jobbskolen. 

Les mer om tiltaket på Flekkefjord frivillig sentral sine sider.