Farsund kommune Tiltaksoversikt Miljøterapeut i hjemmet for veiledning

Miljøterapeut i hjemmet for veiledning

Miljøterapeutisk veiledning er et intensivt tiltak som har til hensikt å endre uhensiktsmessige omsorgsbetingelser for barn og unge. Alvorlighet og barnets alder er elementer som har betydning for intensitet og varighet. Målet er å skape varige positive endringer i barnets omsorgsmiljø.

Miljøterapeut kan settes inn i hjem hvor det er stort behov for veiledning og rollemodellering. Kriterier for iverksettelse av miljøterapeut i hjemmet er omsorgssituasjoner hvor det er store mangler eller lite tilfredsstillende regulering, grensesetting og struktur.

Miljøterapeut i hjemmet kan også settes inn som et rollemodellerende tiltak, der miljøterapeuten går “side om side” med foreldre, som trenger mer direkte og håndledet veiledning.

 

Lister barnevern tilbyr tiltaket.

Kontakt informasjon 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE